54 - Đặng Thị Nho - Ngô Quyền - Bắc Giang
0979.766.122
nguyenquanganh2612@gmail.com

Sỷ – Lẻ Phôi Nấm- Nấm Bắc Giang

Cung cấp tinh dầu thiên nhiên tại Bắc Giang. Liên hệ: 0979.766.122