54 - Đặng Thị Nho - Ngô Quyền - Bắc Giang
0979.766.122
nguyenquanganh2612@gmail.com

Liên hệ

ĐẠI LÝ TINH DẦU MINH HOÀNG
– Địa chỉ : 54 Đặng Thị Nho – Ngô Quyền – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
– Điện thoại: 0979.766.122
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.quanganh.96